komunikuje v digitálním prostředí

JJK-DCJ-003-ZV9-013
divider

Popis a zdůvodnění

Žák jednoduše komunikuje v digitálním prostředí, např. napíše komentář na blog, diskusní fórum nebo jinou online platformu. Tato dovednost zahrnuje schopnost vyjadřovat myšlenky v písemné podobě a vhodně reagovat na názory ostatních.

Dovednost komunikovat v digitálním prostředí je potřebná mj. proto, že se stále více komunikace realizuje online. Schopnost napsat komentář, vyjádřit svůj názor a reagovat na názory ostatních umožňuje žákovi aktivní zapojení do digitální komunity. Očekávaný výstup je v souladu s výstupy pro úroveň A2 v SERRJ, zejména v části 3.3 Interaction.

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • seznámí se s formálními a neformálními jazykovými prostředky pro písemnou komunikaci v digitálním prostředí (např. e-mailová komunikace, komentáře, příspěvky na sociálních sítích)
  • seznámí se s pravidly a zásadami online komunikace s důrazem na respekt k ostatním uživatelům, vlastní bezpečnost a ochranu soukromí
  • seznámí se s dostupnými online nástroji, které může při komunikaci využívat
  • pracuje s těmito nástroji při vypracování zadaných úkolů
  • píše krátké komentáře a reaguje na příspěvky jiných uživatelů
  • vyjadřuje vlastní názor s ohledem na názory ostatních

Očekávané výsledky učení