Rozumí, proč je důležité chránit soukromí a bezpečí svoje i blízkých osob v on-line prostředí.

KDI-000-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.