posoudí kvalitu a přínos potravin z hlediska vyváženého obsahu základních živin a aditiv

CAP-CHE-001-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Dosažení tohoto očekávaného výstupu umožňuje pestrá škála výukových metod od samostatné práce žáků při zkoumání složení vlastního jídelníčku jak z pohledu obsažených látek, tak z pohledu energetické hodnoty, přes skupinové projekty, které mohou řešit úpravu jídelníčku žáků nebo ve školní jídelně. Lze zařadit i experimentální činnosti nebo badatelské úlohy zaměřené na zkoumání složení vybraných potravin.

 

Popis hodnocení

 • na základě informací na obalu potraviny posoudí její kvalitu
 • prostřednictvím jednoduché pojmové mapy naznačí souvislosti mezi obsahem živin, minerálů a vitamínů v potravě s možnými zdravotními riziky
 • sestaví vyvážený a pestrý jídelníček s ohledem na konkrétní výživové požadavky  
 • vybraný potravinový produkt posoudí na základě údajů obsažených na etiketě z hlediska významu použitých aditiv 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Ilustrace pro třetí bod z Popisu hodnocení

 • za pomoci online nástroje (např. www.kaloricke-tabulky.cz) žák vypočítá hodnotu BMI a související potřebný denní kalorický příjem 
 • na základě tabulek kalorických hodnot potravin sestaví jídelníček, který pokryje denní příjem a bude respektovat pravidla pestré a vyvážené stravy 
 • ke svému jídelníčku sestaví ještě jeden pro fiktivní osobu se specifickými požadavky na výživu (redukce váhy, aktivní sportovci, osoby s určitou potravinovou intolerancí, diabetici, těhotné ženy apod.) 
 • oba jídelníčky porovná a vysvětlí hlavní rozdíly v zastoupení přírodních látek (jako jsou bílkoviny, sacharidy, tuky) z hlediska konkrétních potřeb organismu 

 

Ilustrace pro čtvrtý bod z Popisu hodnocení

 • žáci prostuduji etiketu svého oblíbeného potravinového produktu a odliší látky přírodní od aditiv 
 • aditiva zařadí do příslušné kategorie a odvodí jejich funkci 
 • za pomoci online databáze (např. Fér potravina) posoudí míru škodlivosti jednotlivých aditiv 
 • pro aditiva s vysokým skóre škodlivosti či s různými nežádoucími účinky navrhne “bezpečnější” alternativu