volí vhodné postupy/metody pozorování, demonstrace, experimenty, záznamy, zpracování a prezentace výsledků

CAP-CHE-003-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • pracuje bezpečně s chemickými látkami, při práci používá ochranné pomůcky 
  • samostatně zváží hmotnost látky, odměří objem kapaliny, změří teplotu 
  • volí vhodné prostředky pro svou práci (chemické nádobí, měřidla, měřicí přístroje) 
  • volí vhodný postup záznamu naměřených dat (tabulka, graf) 
  • navrhuje postup řešení problému, předvídá/předpokládá výsledek experimentu 
  • samostatně provede experiment (pod dozorem učitele) 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Žák na příkladu reakce mezi jedlou sodou a octem navrhne postup ověření faktorů (koncentrace, reakční povrch, teplota) ovlivňující rychlost chemické reakce. 

Žák má k dispozici: 

Chemikálie – jedlá soda (tablety a prášek), ocet 8%, voda 

Pomůcky – digitální váhy, teplotní čidlo/teploměr, čidlo tlaku, datalogger/tablet/jiné zařízení pro záznam dat z čidel, odměrný válec, kádinky, baňky, zkumavky, skleněná tyčinka, lžička na chemikálie 

Na základě dostupných chemikálií a pomůcek žák navrhne postup ověření vlivu (1) koncentrace, (2) reakčního povrchu, (3) teploty na rychlost reakce. Postupy konzultuje s učitelem, experimenty provede a zpracuje závěr. 

Modelové postupy viz: 

https://www.vernier.cz/stahnout/kucharka/kod/rychlost-chemicke-reakce-vliv-teploty-GA 

https://www.vernier.cz/stahnout/kucharka/kod/rychlost-chemicke-reakce-vliv-velikosti-povrchu-GA