Chemie a společnost

divider

Tento tematický okruh obsahuje výstupy směřující k chemii jako oboru, profesi, podporuje porozumění povaze vědy (Nature of Science). Okruh zároveň provazuje dva předchozí prostřednictvím důrazu na principy získávání poznání v přírodních vědách, resp. v chemii. Výstupy spadají do oblastí:

  • Chemie v průmyslu
  • Chemie jako věda
  • Chemie a energie
  • Chemie a moje okolí

Očekávané výsledky učení