porovná rozdíly mezi minulostí a současností v různých civilizačních oblastech s využitím různorodých zdrojů

CAS-DEJ-001-ZV9-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: popíšu rozdíly mezi minulostí a současností v různých regionech světa na základě předem stanovených ukazatelů. Využívám k tomu zdroje různé povahy (popisuji fotografie, komentuji obsah srovnávací tabulky apod.). Vyslovuji podloženou domněnku, proč se životy lidí v minulosti lišily a jaký charakter změna jejich života měla.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Pracujete ve skupinách po třech. Vytvoříte svou vlastní báječnou civilizaci, která přežije rok 3000 př. n. l. Vmyslete si její jméno a stanovte, v jakých přírodních podmínkách vznikala (např. u moře). Každé 2-3 minuty budete mít k dispozici informace k deseti hlavním věcem, které umožnily a provázely vznik civilizace. Vyplňte v tomto dotazníku společně odpověď, kterou vyčtete z informací jako správnou, a dopracovávejte postupně svou civilizaci.  

 

Popis ověřování 

Vyučující postupuje podle metodických pokynů (dostupné zde), které pro skupinu Vzájemné učení+ zpracovali autoři lekce. Skupiny chodí po stanovištích a zkoumají přiložené informace. Na základě zjištěných informací se rozhodují, zda daný aspekt použijí i ve své vlastní vymyšlené civilizaci, kterou zakreslují do pracovního listu. Každý nakreslený aspekt jejich vymyšlené civilizace musí mít oporu ve skutečné civilizaci (musí k ní odkázat, jak je inspirovala) a na druhé stránce by měl být dobře odůvodněný. Žák by měl být schopný popsat charakter historické změny, která souvisela se vznikem prvních civilizací (klíčový aspekt zemědělství, organizace a specializace, vznik písma, sociální stratifikace společnosti).