určí, v čem se mění a v čem zůstávají stejné role mužů a žen v dějinách; využívá k tomu také příklady lidí, kteří se odlišovali od dobových společenských norem

CAS-DEJ-001-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: analyzuji konkrétní příklady života mužů a žen v různých historických situacích.  Popisuji na základě stanovených ukazatelů, co se v dějinách z hlediska sociálních rolí mění a co zůstává stejné. Uvádím příklady diskriminace nebo pronásledování lidí, kteří se odlišovali od společenských norem. 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Pracuj v aplikaci HistoryLab.cz se cvičením Čím mohly být ženy ve středověku? Cvičení využívá zobrazení významných žen ve středověku, které dává do kontrastu s Knihou o městě dam Kristiny Pisánské. Budeme zjišťovat, čím vším se mohly stát středověké ženy na jedné straně, na druhé straně určíme, s jakými předsudky se mohly potkávat.  

 

Popis ověřování 

Cvičení otevírá otázky ohledně postavení ženy ve středověké společnosti. Vyučující ověřuje schopnost žáků analyzovat dobové iluminace ze 12.-15. století a vydedukovat význam jednotlivých zobrazení. Následně je ověřována schopnost číst s porozuměním dobový text, odlišit v něm dobové předsudky a identifikovat místa, kde je s předsudky polemizováno. Závěrečné dvě otázky vyžadují od žáků schopnost syntézy. Podrobný metodický komentář je v Doporučeném postupu.  

Pozn. Cvičení je v testovacím režimu, jeho zveřejnění v aplikaci HistoryLab.cz je naplánováno do konce školního roku 2023/24 poté, co bude optimalizováno učiteli.