podílí se na utváření historického významu nebo uchování fyzického stavu kulturních památek nacházejících se v blízké obci, regionu nebo na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

CAS-DEJ-002-ZV9-017
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

Žák: Rozumím pojmům památka a kulturní dědictví. Dokážu vyjádřit, v čem spočívá jejich historický význam a hodnota a proč je potřebné usilovat o jejich uchování do budoucna. Uvádím příklady ve svém okolí i z hlediska celosvětového kulturního dědictví. O vybrané objekty projevuji aktivní zájem, například tím, že o jejich hodnotě informuji druhé, nebo že pomáhám o objekty pečovat vlastní aktivitou. Dokážu zhodnotit přínos mé aktivity.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka 

Žáci se na jeden den stanou průvodci po památkovém objektu, který se nachází v místě jejich školy nebo v nejbližším okolí. Po objektu provádí své rodinné příslušníky, mladší spolužáky nebo běžné návštěvníky. Na svou roli se potřebují systematicky připravit a vycházet ze zkušeností historiků, historiků umění, zaměstnanců památkové péče nebo profesionálních průvodců. Příkladem může být Základní škola Komenského v Náměšti nad Oslavou, ve které tamější žáci provázeli veřejnost na místním zámku. Ve spolupráci s odborníky si upravili průvodcovské texty pro účely řetězového provázení, seznámili se s architektonickou a uměleckou hodnotou zámku, procvičili si své komunikační a rétorické schopnosti a vytvořili si osobní vztah k významné památce města.  

 

Popis ověřování 

Popis programu včetně rozpracování všech aktivit a zkušeností je dostupný v publikaci Památky nás baví 2: Předáváme péči o kulturní dědictví žákům 2. stupně základních škol a středoškoláků (zkušenosti z Náměšti n. Oslavou od s. 159 dále). Publikace nabízí řadu dalších podnětů, jak OVU realizovat. Od vyučujícího aktivita vyžaduje odbornou spolupráci s paměťovou institucí v regionu a vyčlenění dostatečné hodinové dotace, protože činnost žáků vyžaduje průběžný nácvik a pobyt mimo školu.