prozkoumá činnost státní správy a samosprávy při řešení životních situací občana a při řešení lokálních výzev a problémů

CAS-VKO-002-ZV9-009
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • uvede, se kterými institucemi státní správy a samosprávy se již setkal a v jakých případech 
 • na příkladech ze svého okolí doloží, jaké činnosti má ve své pravomoci státní správa a samospráva 
 • sestaví návod, jak si má vyřídit občanský průkaz 15letý žadatel z jeho obce 
 • vytvoří instrukce, jak v online rezervačním systému své nebo blízké obce rezervovat termín pro řešení vybrané životní situace
 • při řešení lokálních výzev a problémů komunikuje se zástupci samosprávy nebo státní správy 

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

V této aktivitě budeš pracovat s internetem a vyhledávat informace, ale také kreativně myslet a tvořit. Tvým úkolem je vytvořit pro svého spolužáka nebo kamaráda manuál, díky kterému by byl schopný si sám vyřídit žádost o občanský průkaz. Postupuj v následujících krocích: 

 1. nejprve prozkoumej webové stránky obecního úřadu svého města/obce a najdi informace o tom, jakým způsobem si můžeš vyřídit žádost o občanský průkaz 
 2. do svého sešitu si zapiš vše, co ti v tuto chvíli přijde podstatné a důležité  
 3. dále pracuj s pracovním listem, který připravil tvůj učitel a ve kterém najdeš řadu otázek, pokus se na otázky odpovědět pomocí informací, které sis zapsal do sešitu, objevily se i přesto nějaké otázky, na které neznáš odpověď? Nevadí, dohledej si je na internetu nebo se zeptej spolužáka/učitele (otázky by ti měly pomoci lépe si uvědomit, co je pro vyřízení žádosti nezbytné a usnadnit ti práci v tvorbě manuálu)
 4. nejprve se zamysli, co by měl manuál vůbec obsahovat, jak by měl vypadat, aby byl přehledný, stručný, ale zároveň v něm byly všechny důležité informace. Přemýšlej také, jakým způsobem ho budeš tvořit – bude ve větách nebo bodech? … 
 5. nyní se pusť do práce – na druhou stranu pracovního listu vytvoř manuál, který by mohl tvůj spolužák/ kamarád při řešení této životní události použít  
 6. až budeš hotový (podle pokynu učitele) porovnej se svými spolužáky informace, které se ve vašich návodech objevují  
 7. s učitelem celou aktivitu shrňte a reflektujte

Popis ověřování

Představená aktivita je založená na práci s informacemi, jejich tříděním, filtrováním a následné žákově interpretaci. Žák vlastními slovy popíše proces žádosti o občanský průkaz formou manuálu. Způsob vytvoření manuálu je zadán volně, aby byla v žákovi podporována kreativita. Učitel se při hodnocení aktivity a ověřování výsledků učení řídí kritérii. Tímto výsledkem učení je vytvořený manuál, který dokazuje, že žák umí vyhledat a třídit důležité informace, prezentovat je v logickém sledu s ohledem na zadání úlohy, odhadnout rozsah práce. Žák předkládá zpracovaný pracovní list, ve kterém dokazuje, že danému tématu a úkolu rozumí a dokáže tyto informace aplikovat do praxe prostřednictvím vytvořeného manuálu. Důležitou součástí aktivity je také reflexe s učitelem.  

Metodický komentář

Pracovní list není záměrně vkládán, měl by jej připravit s ohledem na místní podmínky a s ohledem na situaci se státní samosprávou a místní správou v dané obci (situace se může lišit, pokud se jedná/nejedná o obec rozšířenou působností, pokud se jedná o městskou část Prahy, Brna apod.)