iniciuje společensky prospěšnou akci a zapojuje se do ní

CAS-VKO-002-ZV9-012
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • zpracuje návrh řešení vybraného problému, prezentuje jej a zhodnotí jeho realizovatelnost podle různých kritérií  
  • sdílí své zkušenosti ze zapojení do společensky prospěšné akce 
  • reflektuje své zapojení do společensky prospěšné akce 

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Zadání pro žáka

Vyberte si ve skupině problém ve svém okolí, k jehož řešení byste chtěli přispět. Navrhněte různé možnosti, jak konkrétně byste vy osobně mohli k řešení přispět, jak byste mohli situaci zlepšit. Vyberte si z nápadů své skupiny jeden návrh, který je podle vás nejlepší (lze jej realizovat nebo může mít největší dopad apod.) a připravte prezentaci pro spolužáky dle zadaných kritérií tak, abyste svůj nápad představili všem. 

Popis ověřování 

Ověřování by mělo předcházet identifikování problémů v okolí žáků, k jejichž řešení by mohli přispět. Úkol je vhodné zpracovávat ve 2-4členných skupinách dle možností a zkušeností učitele. Lze zadání zúžit tak, že cílem bude připravit návrh konkrétní dobrovolnické činnosti pomáhající např. vybrané skupině obyvatel (senioři, děti, hendikepovaní, cizinci) nebo zaměřené na životní prostředí (úklid, zeleň). Prezentace může mít podobu prezentace před třídou, plakátu nebo videa. Následně je možné všechny nebo vybrané (např. odhlasované) návrhy realizovat a průběh akce následně reflektovat. 

Vhodné je, aby spolu se zadáním byli žáci seznámeni s kritérii hodnocení. Kritéria může nastavit učitel, ale mohou se na jejich nastavení také podílet sami žáci. Hodnocení podle kritérií nemusí provádět jen učitel, ale může jej provádět i žák k vlastnímu textu, případně k textu spolužáka. Návrh kritérií hodnocení – žák:  

  • vysvětlí, který problém ve svém okolí zvolil a proč 
  • vysvětlí, jaké řešení navrhuje a proč 
  • představí, co vše je potřeba k realizaci návrhu (kolik času, kolik lidí, jaký materiál / finance) 
  • pojmenuje možná rizika úspěšné realizace (min. 2) 

V příloze naleznete ukázku práce žáků, kteří připravují a realizují společensky prospěné akce v 9. ročníku.