vymezí hlavní typy krajiny a demonstruje rozdíly mezi nimi z hlediska přírody a lidské společnosti na úrovni lokální, regionální a globální

CJS-CJS-001-ZV5-001
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • charakterizuje krajinu na základě pozorování reálné krajiny, fotografie, filmu/videa podle prametrů jako je členitost, nadmořská výška, (mikro)klima, biota, lidské aktivity, své úvahy podpoří vhodnými mapami
  • zařadí krajinu na základě pozorování reálné krajiny, fotografie, filmu/videa do systému typu krajin a diskutuje možnou zeměpisnou polohu
  • odvozuje a dokládá jednoduché zákonisti a principy, které v libovolné krajině pozoruje   

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Příběh krajiny - S použitím fotografie některého ze základních typů krajiny (poušť, polární pustina / v ČR Krkonoše, Polabí) žák vypráví její příběh, který se opírá o pozorovatelná fakta. Žák popíše, co v krajině vidí, určí a obhájí, kde se krajina může nacházet z hlediska nadmořské výšky i polohy v rámci světa/ČR, vyhledá, jaká zvířata a rostliny v krajině mohou žít, s oporou o pozorované popíše, jaké mohou být aktivity lidí, kteří v krajině žijí, co na krajinu mohlo mít vliv v minulosti (lze i s pomocí historického snímku či mapy) a jak by mohla krajina vypadat v budoucnu.