posoudí na základě lokalizace specifika vlastního regionu, krajů ČR, sousedních států ČR a vybraných států v odlišných částech Evropy i světa a vliv těchto specifik na život v nich

CJS-CJS-001-ZV5-004
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • Orientuje se na mapě ČR, Evropy, světa pojmenovává a lokalizuje regiony/státy/kontinenty. Popisuje jejich polohu a možné důsledky na přírodu a život lidí v nich.    
  • Popíše v čem je místo jeho bydliště oproti ostatním místům na Zemi/Evropě/ČR odlišné a v čem je stejné či podobné.

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Popíše, co je specifické/jedinečné/typické v daném regionu (např. v Jihomoravském kraji pěstování vína / velký výskyt archeologických nalezišť). Vyhledá v mapách, co určuje podmínky dané specifičnosti (podnebí, reliéf, půdy, vodstvo…) a jednoduše vysvětlí základní souvislosti (proč se vínu daří zrovna tam/proč se zrovna zde usidlovali pravěcí lidé apod.). Vyhledá další místa, kde by se vzhledem k daným podmínkám mohl daný jev také vyskytovat (Polabí, vinařské oblasti Maďarska, Francie apod. / co má daná oblast společného kupř. s oblastí, kde se nachází jeskyně Lascaux).