odhadne a změří vhodnými měřidly vzdálenost, čas, hmotnost a teplotu, výsledek měření uvede se správnými jednotkami a zjištěné informace využije v praktických situacích

CJS-CJS-004-ZV5-020
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • vyznačí svůj odhad délky např. 1 m, 1 dm
 • přinese předměty o celkové hmotnosti např. 1 kg
 • odhadne čas 1 min a odhad porovná s vlastním měřením
 • odhadne a změří délku konkrétního předmětu (např. jak je dlouhý daný klacek, jak je široká lavice, vysoké dveře; kolik váží jeho školní aktovka, lahev s vodou)
 • změří průběh teploty během dopoledního vyučování nebo v danou hodinu v průběhu týdne
 • z měřených dat vytvoří graf závislosti teploty na čase
 • z vytvořeného grafu zpětně přečte teplotu v konkrétní den nebo hodinu
 • z průběhu grafu popíše, zda v daném období teplota rostla nebo klesala

Ilustrace očekávaného výkonu

Odkaz:

Krátký textový popis:

Očekávaný výkon ilustrujeme na uvolněné úloze 1 metr z webu Učíme se venku (v příloze). 

Žáci nejprve venku diskutují, porovnávají představy, odhadují. Následně na přírodninách měří 1 m ve svém okolí.

 1. Provést odhad 1 m na svém těle 
 2. Provést odhad 1 m v okolí
 3. Změřit, kde na svém těle mám výšku 1 m
 4. Měřit ve svém okolí na různých přírodninách 1 m
 5. Pomocí provázku změřit obvod stromu

 

Zdroj: https://ucimesevenku.cz/wp-content/uploads/2020/03/2.-1-METR.pdf