využívá efektivní strategie a reflektuje své potřeby při učení

CSP-OSV-001-ZV9-005
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • popsání svých potřeb při učení
  • aplikace různorodých strategií a technik učení
  • vyhodnocení účinnosti zvolených strategií a technik učení
  • skupinová reflexe situací společného učení s druhými

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Aktivita zaměřená na identifikaci individuálních potřeb při učení.

Žák přesunem na pomyslné ose vyjadřuje míru souhlasu s výroky týkajícími se různorodých potřeb a preferencí při učení (modalita informací, potřeba pohybu, specifika prostředí - potřeba ticha/zvukové kulisy, organizace pracovního místa, osvětlení, denní doba aj., potřeba sociální podpory - učení sám, ve dvojici, ve skupině aj.)

 

V modelových scénářích vztahujících popisujících různé situace, vzdělávací obsahy a vzdělávací cíle žák vybere vhodné strategie a techniky učení a svou volbu zdůvodní.

 

Nácvikové situace využívání různých postupů v učení, ve kterých sleduje a posuzuje míru koncentrace na učení a efektivitu učení