Osobnostní rozvoj

divider

Osobnostní rozvoj je zaměřený na sebepojetí žáka, sebepoznávání, zvládání stresových a náročných situací. koncentraci, podporu učení, sebeorganizaci a plánování vlastního rozvoje.

Očekávané výsledky učení