popíše shodné a rozdílné charakteristiky míst a regionů a způsoby, jakým ovlivňují život v ostatních místech a regionech

GEO-GEO-003-ZV9-014
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • na základě vlastních charakteristik a kritérií vymezí region, popíše a komentuje tento region z pohledu měřítkové úrovně, geografické polohy a specifičnosti (odlišnosti) od ostatních regionů
  • charakterizuje proměny konkrétního regionu včase na základě vybraných parametrů (osídlení, hospodářství krajinná složka apd.) 
  • porovná dva regiony stejného měřítka dle vybraných kritérií, charakterizuje shodné a rozdílné jevy a procesy

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Formou prezentace, posteru či grafické práce žáci porovnají region (na libovolné řádovosti) ve kterém žijí s libovolným regionem na světě o stejné velikosti či počtu obyvatel. Svou volbu zdůvodní, stejně tak jako použité parametry, dle kterých území posuzují. Zdůvodňují, v čem spočívá odlišnost či naopak podobnost. Zhodnotí, jak se život jejich vrstevníků v porovnávaném regionu liší a co naopak může být stejné. Svá zjištění dokládají ověřitelnými fakty.