doloží konkrétními příklady rozdílnou prezentaci míst a regionů v reálném i mediálním světě a její dopady na vnímání daných míst a regionů

GEO-GEO-003-ZV9-015
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • na vhodných příkladech dokládá stereotypizaci regionů, s pomocí spolehlivých zdrojů informací vyvrací předsudky spojené s těmito místy   
  • na příkladu konkretního regionu demonstruje dva odlišné pohledy a prezentace stejného místa, porovnává a diskuje spolehlivost obou zdrojů informací
  • vytvoří kritéria pro hodnocení kvality a spolehlivosti zdrojů informací pro poznávaní jemu neznámých regionů

     

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

S použitím medií, reklam, filmové tvorby, webových prezentací místní správy nashromáždí žáci informace, jak je jejich region prezentován. U každého příkladu zhodnotí, zda na ně prezentace působí pozitivně či negativně, dále pak jak je z jejich pohledu prezentace realistická (nakolik reflektuje žáky vnímanou skutečnost). Formou tabulky, grafu, posteru či prezentace tato svá zjištění prezentují a pokusí se zdůvodnit případy, které jsou nejvíce odtržené od jejich vnímaní reality.