užívá aktivně audiovizuální sdělení jako prostředek komunikace a nástroj objevování světa, poznání sebe sama a sebevyjádření

UAK-VFV-001-ZV9-006
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

  • připraví harmonogram natáčení včetně produkčních detailů (jaké rekvizity pořídit a kde)
  • je schopen zpracovat základní rozpočet nebo přehled nákladů na realizaci
  • popíše omezení a limity, které provázejí realizaci audiovizuálního záměru
  • má přehled a popíše způsoby sdílení audiovizuálního díla (včetně rizik, které toto sdílení obnáší)

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Popis blízké osoby 

Žáci vyfotí sérii fotografi, které co nejpřesněji charakterizují vybranou blízkou osobu, aniž by byla daná postava zobrazena. Zaměřují se především na detaily, které osoba často používá či k nim má výrazný osobní vztah. Při pořizování fotografií dbají na kompozici, úhel pohledu, ostrost i světelnost fotografie. Je možné pracovat se zrcadlovým fotoaparátem, ale úplně postačí i fotografie z mobilního telefonu. Fotografie je vhodné komponovat horizontálně.

Tyto fotografie následně žáci seskládají ve střihovém programu dle vlastního výběru. Lze zvolit volně dostupné editační programy jako např. CapCut, který lze využít i na pc i na mobilním telefonu či tabletu. Žáci však mohou I jiný, který nabízí jejich mobilní telefon či tablet

Pod výsledné video přidají ve střihovém programu vlastní zvukovou stopu, která bude podporovat vyznění audiovizuálního díla. Preferovaná je například rozhovor či záznam hlasu dokumentované osoby či natočení vlastní hudby před hudbou z audiobanky.

Délka výsledného videa nesmí přesáhnout 1,5 minuty.

Pozn.: Cvičení lze taktéž variovat na téma Moje oblíbené místo, Můj oblíbený sport,…

Bližší informace a popis včetně ukázky naleznete v publikaci Metodika filmové a audiovizuální výchovy na straně 136 - 139 (https://www.filmvychova.cz/metodika/).