reaguje na výtvarné umělecké dílo a umělecký film prostřednictvím slova, pohybu, zvuku či jiných nonverbálních prostředků

UAK-VFV-002-ZV5-002
divider

Úroveň: Optimální

Důkazy o učení:

 • aktivně se zapojí do tvůrčích aktivit, které vedou k vyjádření prožitku z výtvarného nebo filmového uměleckého díla
 • zvolí si vhodné umělecké prostředky, kterými reaguje na umělecké dílo nebo umělecký film
 • vytvoří báseň, fotografii, zvukové dílo, pohybovou improvizaci, která bezprostředně reaguje na výtvarné či filmové dílo a vysvětlí postup zpracování inspirace

Ilustrace očekávaného výkonu

Krátký textový popis:

Filmový plakát

 • žáci se zúčastní společné projekce filmu
 • své prožitky z projekce a vlastní vnímání díla, se pokusí vyjádřit prostřednictvím filmového plakátu
 • pro tvorbu plakátu si žáci sami volí vhodnou výtvarnou techniku, která vyhovuje jejich záměru
  • alternativně mohou plakát tvořit v digitální podobě a pracovat v grafickém programu (Canva apod.)
 •  žáky je vhodné předem seznámit s ukázkami filmových plakátů (aktivita: žáci se podle podoby plakátu pokouší určit žánr nebo druh daného filmového díla)
 •  v rámci závěrečné reflexe žák prezentuje svůj plakát na společné výstavě

Dopis tvůrcům filmu

 •  žáci se zúčastní společné projekce filmu, ideálně v autentickém prostředí kina
 • prožitek z filmové projekce se pokusí zachytit v krátkém dopise nebo vzkazu adresovaném tvůrcům filmu (dopis může adresovat konkrétní osobě - režisérovi, zvukaři, kaskadérovi – v závislosti na tom, co ho při sledování filmu nejvíce oslovilo)
 • v dopise může reflektovat své prožitky z projekce, zároveň i formulovat otázky, které ho zajímají (důvody vzniku filmu, způsobu/okolnosti natáčení, otázky na obsah a inspirace apod.), případně vyjádřit doporučení pro další tvorbu