Pojmenuje a rozlišuje některé objekty z živé a neživé přírody a zapamatuje si jejich názvy.

DAS-PSP-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.