Spolupodílí se na péči o rostliny a živočichy.

DAS-ZPO-000-PV1-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.