Respektuje rozmanitosti lidí z různých částí světa a vnímá je jako přirozené.

DDS-SLK-000-PV1-003
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.