Pozná a pojmenuje osoby, zvířata, věci a jevy, kterými je obklopeno.

DJP-JAR-000-PV1-002
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.