Sluchově rozlišuje různé zvuky, pozná první hlásku ve slově.

DJP-JAR-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.