Formuluje instrukce a předá je ostatním.

DJP-JAR-000-PV1-009
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.