Rozlišuje některé symboly, piktogramy, znaky a rozumí jejich významu a funkci.

DJP-PDO-000-PV1-005
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.