Roztřídí, vybere, spáruje a zkombinuje objekty na základě jejich vlastností.

DJP-PMP-000-PV1-001
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.