Orientuje se v prostoru a rovině, rozliší a pojmenuje prostorové vztahy.

DJP-PMP-000-PV1-006
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.