Vykonává jednoduchý pohyb podle vzoru a provede jej podle pokynu.

DJT-PHJ-000-PV1-007
divider

Popis a zdůvodnění

Na úrovni předškolního vzdělávání není těsná metodická podpora dostupná a bude dopracována v budoucnu.