představí v jednoduchých větách téma z oblasti svého zájmu

JJK-CJA-002-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Podle zadání si ústně připraví souvislý mluvený projev na dané téma, respektuje rozsah, formát, téma, případně zadaná klíčová slova nebo osnovu. Podle svých možností zvolí oporu (PP prezentace, Canva, obrázky…).

Schopnost vyjádřit se patří mezi klíčové dovednosti uživatelů cizího jazyka. Očekávaný výstup koresponduje s výstupy definovanými pro úroveň A2 v SERRJ, část Production Activities.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • osvojuje si smluvenou podobu konkrétní slovní zásoby vztahující se k volnému času a konkrétní gramatiky (např. pořádek slov ve větě)
  • postupně si osvojuje jazykové prostředky prostřednictvím řízených i komunikativních aktivit (např. odpovědi na uzavřené a otevřené otázky)
  • průběžně rozvíjí své digitální kompetence (podpora práce s digitálními nástroji) v kontextu výuky cizího jazyka
  • tvoří krátké souvislé mluvené texty o vybrané oblasti zájmů
  • postupně zvyšuje přesnost, plynulost i komplexnost svého jazykového projevu prostřednictvím sebehodnocení a průběžné zpětné vazby

 

Očekávané výsledky učení