chová se citlivě k živým bytostem a svému okolí, nepůsobí jim škodu či utrpení

KOB-RES-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE

 • vytvářím situace, při nichž se žáci dostávají do četných přímých kontaktů s různými lidmi a rozmanitými živými bytostmi ve svém okolí
 • vytvářím situace, při nichž žáci mohou pečovat o živé bytosti/organismy a zjišťovat tak jejich potřeby
 • vytvářím situace, při nichž žáci mohou prozkoumávat své okolí a pečovat o něj či jej zlepšovat
 • umožňuji žákům sdílet své zkušenosti a  zážitky z kontaktů a péče o jiné živé bytosti a o své okolí
 • jdu příkladem v citlivém a ohleduplném chování vůči živým bytostem a svému okolí (např. při přírodovědných pozorováních, při sportu a pobytu venku) 
 • vedu reflexi o zkušenostech a zážitcích žáků dle osvědčených postupů (např. reflektivní postupka)

Hodnoty

 • Respektování potřeb planety
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

NÁMĚTOVNÍK PROJEVŮ ŽÁKA:

komponenta: vnímavost a citlivost k živým bytostem

 • pojmenovává potřeby ostatních živých bytostí a způsoby, jak je naplňují
 • určuje, co může jiným živým bytostem škodit či jim působit utrpení
 • nakládá s živými bytostmi citlivě

komponenta: ohleduplnost k přírodě, místu a světu

 • vyjadřuje, čím je místo, kde žije, důležité pro život jeho a ostatních
 • hodnotí, zda je určité jednání či chování ohleduplné k okolí
 • upravuje dle toho své jednání a chování k okolí
 • pečuje o vybranou část svého okolí

Očekávané výsledky učení