Aktivní naslouchání

divider

Gradační očekávaný výsledek učení se zaměřuje na schopnost žáka se během mluvené interakce soustředit na projev ostatních účastníků interakce, flexibilně přizpůsobovat svůj projev potřebám komunikačního partnera a také na schopnost zpětně tento proces reflektovat.

Očekávané výsledky učení