Vícejazyčnost

divider

Gradační očekávaný výsledek učení se zaměřuje na rozvoj vícejazyčného repertoáru jedince, tedy jeho schopnosti mobilizovat všechny dostupné jazykové prostředky (mateřského, prvního i druhého cizího jazyka atd.) a kulturní zkušenosti k dosažení komunikačního záměru i v situacích, při kterých mluvčí nutně nesdílí společný jazyk.

Očekávané výsledky učení