zhodnotí význam DNA pro jedince, výhody a rizika jejího pozměňování

CAP-PRI-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Dědičná informace je v buňkách uložená v DNA a univerzálním způsobem popisuje, jak budou vypadat naše bílkoviny. Bílkoviny mají zásadní vliv na to, jak bude vypadat a fungovat naše tělo (vlasy, barvy, svaly, kůže…).

Je na místě definovat tři úrovně a vztahy mezi nimi: DNA – dědičná, nese informaci; proteiny – vznikají na základě této informace; znaky – můžeme pozorovat, ukazují se v důsledku fungování proteinů. Je nežádoucí v této úrovni zacházet do podrobností a popisů, jak probíhá transkripce a translace. Není nutné tyto pojmy ani zavádět, ani uvádět jednotlivé typy RNA. 

Principy učíme formou vhodných analogií, např. translaci učíme jako analogii, kdy máme kód (návod) a bílkoviny jsou základními stavebními kameny. Transkripci učíme např. jako analogii vaření (přepisování receptu, originál zůstane v kuchařce a opisy používám v kuchyni – nevadí, že je poliju a potrhám).

OVU zahrnuje význam bílkovin pro (buněčné a) tělesné funkce (svaly, kosti, vlasy/nehty, kůže, imunita, oprava poškození atd.), geneticky modifikované organismy, základní principy editace DNA (vnesení úseku DNA z jiného organismu, úprava/oprava DNA), příklady plodin, živočichů, genové terapie člověka, využití: genealogie, kriminalistika.

Biologický a etický rozměr je aktuální výzvou současnosti, OVU je zaměřený na aktuální i budoucí rozvoj poznání a metod.

Hodnoty

  • Sdílené poznání
  • Důstojný život pro všechny
  • Podpora udržitelných technologií a inovací

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • s využitím vhodných analogií vysvětlí souvislosti mezi dědičnou informací, tvorbou bílkovin a projevem znaků
  • uvede konkrétní příklady využití analýzy DNA (diagnostika nemocí, kriminalistika, genealogie, určení rodičovství...)
  • zdůvodní přítomnost DNA (téměř) v každé buňce
  • na konkrétních příkladech zhodnotí dopad zásahů člověka při pozměňování DNA

Očekávané výsledky učení