tvoří osobní kariérové portfolio, které využívá v modelových situacích zájmu o vzdělávací a pracovní příležitosti

CSP-OSV-003-ZV9-012
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení vede žáka k tomu, že identifikuje a dokládá své dovednosti, zájmy, úspěchy a zpracovává je vhodnou formou v rámci portfolia. Portfolio žák využívá ke stanovování cílů osobního a kariérového rozvoje. Proces jeho tvorby umožňuje reflexi kariérového rozvoje a učení (ve formálním, neformálním vzdělávání, informálním učení). V modelových situacích prezentuje žák vybrané části z vlastního portfolia.

Práce s portfoliem je součástí řízení vlastní kariéry, jde o metodický portfoliový přístup ke kariérovému rozvoji, který není závislý na konkrétním nástroji, portfolio může mít různé podoby. Výsledek učení připravuje žáka také na situace prezentace portfolia při přijímacích pohovorech na některé typy vzdělávacích programů, na trhu práce nebo v podnikatelském prostředí k získání zakázky.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • posoudí vhodné postupy a nástroje při tvorbě portfolia, poznává příklady portfolií a jejich využití
  • rozpozná a pojmenuje své dovednosti, zájmy, úspěchy a vhodně je zaznamenává
  • využívá portfolio pro identifikaci cílů osobního a kariérového rozvoje v souladu s preferovanými vzdělávacími a pracovními příležitostmi
  • rozliší, které části portfolia jsou vhodné pro prezentaci v modelových situacích
  • prezentuje v modelových situacích a reflektuje svou prezentaci a prezentace ostatních
  • průběžně upravuje portfolio na základě vyhodnocování svého rozvoje a na základě vývoje vlastních kariérových cílů

Očekávané výsledky učení