vybírá pro své potřeby hardware, software a způsob připojení digitálních zařízení do sítě na základě porozumění jejich vlastnostem

INF-INF-004-ZV9-011
divider

Popis a zdůvodnění

Aby žák mohl volit počítačová zařízení, software a síťové služby pro řešení konkrétního problému, musí důkladně rozumět principům jejich fungování. Díky tomu může určovat klíčové parametry zařízení a s porozuměním je efektivně a bezpečně využívat.

Hardware (technické díly) počítače je možné popsat pomocí několika základních dílů (mikroprocesor, vykonávající instrukce v operační paměti, disky na ukládání dat, karty na jejich převod, vstupní a výstupní zařízení). Hardware funguje díky softwaru (programům, aplikacím), základním programem je operační systém počítače, který hardware oživuje a umožňuje nám pracovat s dalšími aplikacemi. Pomocí programů (aplikací) prohlížíme nebo vytváříme datové soubory (dokumenty), pracujeme přitom v operační paměti počítače a své dokumenty ukládáme na disky (místní, síťové, cloudové). Aplikace můžeme přidávat (instalovat), musíme přitom zvažovat bezpečnostní rizika (zavirování počítače). Pro ukládání dokumentů využíváme různé typy (formáty) souborů a nástroje na jejich správu – nejčastěji nástroje zahrnuté v operačním systému, který na počítači využíváme.

Při většině činností s počítačem (mobilní zařízení jsou také počítače) je počítač připojený do lokální počítačové sítě a téměř vždy také do globální sítě (do internetu). Všechny typy sítí využívají paketový přenos dat (předávání dat v balíčcích s daty mezi adresami jednotlivých zařízení) a směrování dat do správných zařízení. Podobně fungují jak kabelové sítě, tak bezdrátové sítě. Konkrétní síť volíme podle potřebné rychlosti přenosu dat a zejména podle jejího dosahu (velmi krátký – bluetooth, místní sítě v budovách – kabelová LAN nebo wifi, sítě pokrývající celé oblasti – GSM, satelitní připojení – Starlink apod.).

Díky počítačovým sítím máme k dispozici služby, které využívají paketový přenos dat mezi zařízeními, například web, e-mail, streamování zvuku a videa a dnes všemi uživateli využívané cloudové aplikace. Cloudové aplikace vždy využívají ukládání dat na vzdálené servery přístupné díky síti Internet, někdy pak využívají načtení a spuštění programu v prohlížeči webových stránek. Ze svého principu umožňují neomezené sdílení dat, což přináší potřebu zabezpečení přístupu k datům.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Respektování potřeb planety
 • Podpora udržitelných technologií a inovací
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • definuje potřeby pro využití počítače / mobilního zařízení – tvorba grafiky / kancelářský software / zábava a možnosti instalace zvoleného softwaru (či portable – bez nutnosti instalace)
 • pro zvolené oblasti dokáže identifikovat klíčové hardwarové komponenty (potřebný typ CPU / GPU / RAM / HDD / zobrazovacího zařízení / akumulátoru vs. požadovaný operační systém) i softwarové vybavení (vyžadovaný operační systém) a oprávnění uživatele
 • vyhodnotí přínosy navržených komponent a současně rizika
 • definuje vhodný formát dat využívaných v rámci zvoleného softwaru a u tohoto formátu identifikuje jeho parametry
 • identifikuje, z jakého důvodu (využití aplikace, služby) potřebuje připojit své zařízení do počítačové sítě, a pro plánované aktivity identifikuje s nimi spojené hrozby v prostředí daných služeb počítačové sítě
 • na základě schopností vlastního zařízení (dostupných portů, podpory bezdrátových technologií) a současně vlastních potřeb (mobilita malého či velkého rozsahu / fixní využití) a také potřebných využívaných aktivit samostatně rozhodne o způsobu připojení (bezdrátové/mobilní/kabelové vs. počítačová síť osobní/lokální/metropolitní/celosvětová)
 • pro zvolený typ sítě realizuje samotné připojení zařízení do již existující sítě či vytvoří novou (osobní/lokální). V případě vytváření nové sítě tuto síť vytvoří zabezpečenou s přístupem pouze pro autorizované uživatele (např. pomocí hesla) a ve shodě s aktuálními bezpečnými šifrovacími algoritmy (např. WPA2 v rámci wifi), jde-li pouze o dočasnou síť osobního rozsahu (např. Bluetooth), dbá po jejím využití na její zrušení a posléze vypnutí viditelnosti vlastního zařízení
 • v závěru žák vyhodnotí kvalitu připojení – jmenovitě rychlost stahování dat (download), odesílání dat (upload) a latenci (ping) pomocí libovolné aplikace pro měření rychlosti; žák současně na základě rešerše šířky datových toků různých aplikací či služeb zhodnotí, zda jsou kvalitativní parametry dostatečné pro využití všech potřebných aplikací a služeb a v jaké kvalitě (např. streamované video v HD kvalitě)

Očekávané výsledky učení