využívá pro svůj kariérový rozvoj různé informační zdroje, vztahy a sítě ve fyzickém a digitálním prostředí

CSP-OSV-003-ZV9-009
divider

Popis a zdůvodnění

Očekávaný výsledek učení je zaměřený na získání schopnosti nalézat, vyhodnocovat a využívat širokou škálu informačních zdrojů pro kariérové rozhodování a rozvoj. Podporuje dovednost rozvíjení vztahů v oblasti vlastního zájmu, zapojování se do sítí, kde lze sdílet své zkušenosti a získávat inspirace. Žák se stává aktivním účastníkem svého vzdělávání a kariérového rozvoje. 

Na základě vlastních preferencí a kritérií, které se učí definovat, vyhodnocuje kariérové informace, jejich různé zdroje, relevanci a důvěryhodnost. Rozlišuje typy informačních zdrojů o vzdělávání a práci (databáze vzdělávacích příležitostí, predikce vývoje trhu práce, data o příjmech a zaměstnanosti, trendy v požadavcích na rozvoj dovedností v různých profesních oblastech, portály s pracovními nabídkami, aplikace pro vyhledání vzdělávacích a pracovních příležitostí aj). Diskutuje o významu vytvoření a udržování sítí pro vlastní rozvoj (např. vzdělavatelů, institucí a zaměstnavatelů, širších sítí i online prostoru).

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • najde, vyhodnotí a využije informace umožňující získání zkušeností relevantních pro jeho další vzdělávání (dobrovolnictví, stáže, exkurze, soutěže apod.)
  • najde, vyhodnotí a využije informace pro nalezení, vytvoření a/nebo udržení práce
  • vytváří pozitivní vztahy a rozvíjí spolupráci pro svůj kariérový rozvoj (síťování)
  • dokáže efektivně jednat s druhými a využívat vytvořené sítě pro vlastní kariérový rozvoj (např. vzdělavatelé, instituce a zaměstnavatelé, širší sítě i online prostor)
  • využívá informační zdroje reflektující kariérový rozvoj z hlediska udržitelnosti života na Zemi (např. green jobs, green skills, spotřební chování), současného světa práce, ekonomických, sociálních a genderových nerovností

Očekávané výsledky učení