vyjádří svůj prožitek ze sledování filmového díla a popíše jeho význam pro sebe sama na základě přímé zkušenosti

UAK-VFV-002-ZV5-004
divider

Popis a zdůvodnění

Na základě přímé zkušenosti (nejlépe v autentickém prostředí) jednoduše popíše prožitek ze sledovaného filmového díla, které hodnotí prostřednictvím základních charakteristik, ale i s využitím jednoduchých hodnoticích kritérií (děsivé, komické, smutné). Dokáže diskutovat o důvodech, proč konkrétní filmový zážitek působí právě takovými konkrétními emocemi. Vyjádří míru intenzity zážitku či nové zkušenosti ve srovnání s jeho dosavadními zkušenostmi s filmem.

Formulování názoru na filmové dílo, vědomé určení jeho druhu a žánru znamená výrazný posun ve vyjadřovacích schopnostech žáka. Argumentace je o to důležitější, pokud se dokáže dotknout malého fragmentu (scény, záběru), který u žáka rezonuje a žák ho umí popsat a sdělit, jaký vliv na něj měl.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • vyjádří svůj zážitek ze setkání s filmovým dílem
  • zapojí se do komunikace o filmovém díle
  • používá v komunikaci o filmové tvorbě a její prezentaci základní osvojené pojmy (pohyblivý obraz, kamera, střih, zvuk, speciální efekty; žánry: horor, sci-fi; techniky: kamera, střih; profese: herec, režisér, kameraman, hudební skladatel apod.)

Očekávané výsledky učení