rozhoduje se, které čtenářské strategie využije k porozumění

ZGC-NEZ-000-ZV5-001
divider

Popis a zdůvodnění

STRATEGIE UČITELE:

Učitelé plánují a integrují konkrétní projevy žáků do učebních úloh, čímž aktivně podporují rozvoj základních gramotností žáků.

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

PROJEVY ŽÁKA:

komponenta: metakognice – čtenářské strategie

  • používá předvídání, shrnování, kladení si otázek, grafické organizéry, poznámky a vizualizace, odhadování významu slov z kontextu
  • vybírá čtenářskou strategii, která mu vyhovuje

komponenta: metakognice – reflexe čtení a čtenářství a plánování dalšího zlepšování

  • monitoruje a vyhodnocuje efektivitu použitých strategií s ohledem na porozumění textu

Očekávané výsledky učení