vysvětlí na příkladu, proč není možné realizovat všechny chtěné výdaje 

CJS-CJS-006-ZV5-036
divider

Popis a zdůvodnění

Žák se učí na příkladech rozlišovat to, co si lidé přejí, a to, jaké důležité potřeby mají. Je veden k hlubšímu porozumění tomu, že ne vše, co si lidé přejí, může být realizováno a že nereálné uspokojování finančně náročných přání může způsobovat problémy. Žák vysvětluje, proč není možné realizovat všechna přání, a dokáže pochopit, že (ekonomická) situace různých rodin je různá, a tudíž stejné přání dvou dětí může být v jedné rodině uspokojeno, ve druhé nikoli.

Hodnoty

  • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • porovná své potřeby a přání s finančními možnostmi
  • vyjmenuje přání dítěte z příběhu či modelové situace a vysvětlí, která jeho přání mohou být splněna a která ne, a vysvětlí proč
  • vyjádří svá přání a zhodnotí, zda je reálné je splnit a jaké výhody a nevýhody splnění těchto přání přinese jemu a jeho rodině
  • chová se s respektem k dětem, jejichž rodiny jsou nebo nejsou schopné jim zajistit ekonomicky náročnější hmotné statky, služby a zážitky

Očekávané výsledky učení