sdílí své zážitky a zkušenosti ze setkání s vybraným uměleckým filmem, dílo kriticky zhodnotí a své postoje formuluje s respektem k názorům ostatních

UAK-VFV-002-ZV9-004
divider

Popis a zdůvodnění

Setkání s filmem, pokud možno v autentickém prostředí kina, je důležitou součástí kulturního života současného člověka. Je velmi podstatné, pokud dokáže žák verbalizovat svůj divácký zážitek. Na konci druhého stupně už žák chápe, že na umělecké dílo nahlížejí různí lidé rozdílně. Respektuje jiný názor na totéž audiovizuální umělecké dílo a jeho vyznění. Umí audiovizuální dílo popsat (děj, výrazové prostředky) a zhodnotit jeho význam pro sebe sama, ostatní a společnost.

Schopnost pečlivě sledovat, reflektovat a zařadit zážitek z filmu, včetně emocionálního doznění a vyvstávajících otázek, tvoří základ formativní zkušenosti s kinematografickým nebo audiovizuálním dílem (včetně počítačové hry, filmového seriálu nebo videomappingové produkce).

Hodnoty

  • Sdílené poznání

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

  • soustředěně vnímá film při společné projekci
  • popíše svůj zážitek z filmového představení
  • diskutuje s ostatními žáky o tom, co je zaujalo a proč

Očekávané výsledky učení