popíše a podle zvolených kritérií utřídí výtvarná a architektonická díla a inspirační zdroje

UAK-VFV-002-ZV9-005
divider

Popis a zdůvodnění

Výsledek učení klade důraz na vyhledávání, rozpoznávání a evidování rozmanitých projevů výtvarného umění (volná tvorba, užité umění a architektura). Žák je podle vlastních kritérií třídí a archivuje v podobě fyzického či digitálního portfolia. Kromě žákovy znalosti (dokáže rozpoznat umělecké dílo) cílí také na dovednosti (analyzuje použité prostředky) a rozvoj kritického myšlení (verbalizuje svůj postoj k dílu). 

Příklady výtvarných děl z minulosti i současnosti jsou podstatné pro vědomí kontinuity vývoje daného oboru. Současná umělecká díla jsou pak bližší realitě, ve které žák žije, často na ni bezprostředně reagují nebo ji formují, jsou předmětem mediálních diskusí a mohou nést prvky kontroverze. Z těchto důvodů je nelze při výuce opomenout.

V případě, že možnost návštěvy galerie, muzea či online sbírky není pro žáky dostupná, vycházejí z materiálů, kterými disponuje škola (publikace ve školní knihovně, online zdroje dostupné ze školního PC apod.). Je třeba se soustředit také na veřejný prostor, vystavěné prostředí, urbanismus a architekturu a také grafický design, který je velice výraznou součástí vystavěného prostředí a je na pomezí propagace a estetických objektů.

Hodnoty

 • Sdílené poznání
 • Důstojný život pro všechny

Postupné/dílčí kroky dosahování očekávaného výsledku učení:

 • prostřednictvím návštěvy galerie či muzea umění objevuje výtvarná umělecká díla a inspirační zdroje, kterými se chce dále zabývat a které jsou inspirací i pro jeho tvorbu 
 • seznamuje se s dostupnými zdroji uměleckých děl a architektury a s online sbírkami domácích i zahraničních galerií a muzeí umění
 • verbálně vyjadřuje rozdíl mezi zdigitalizovaným artefaktem, reprodukcí a dílem v jeho autentickém prostředí (originál)
 • vybírá příklady výtvarných a architektonických děl z minulosti i současnosti, jejichž obsah, námět, téma nebo prostředky jsou mu blízké, a svou volbu zdůvodní
 • analyzuje použité prostředky u zvoleného díla (např. linie, barva, tvar, textura), rozpoznává konkrétní styly a techniky
 • vyjadřuje osobní postoj k výtvarnému a architektonickému dílu; může se jednat o vlastní interpretaci, dojmy, pocity nebo kritiku; tento krok zahrnuje také diskusi o zvoleném díle a sdílení vlastních názorů s ostatními
 • porovnává výtvarná díla a architektonická díla z různých historických epoch se současnými uměleckými díly
 • k vybraným dílům nachází vztahy a souvislosti s významnými společenskými změnami a událostmi
 • třídí podle vlastních či zadaných kritérií výtvarná a architektonická díla a inspirační zdroje ve svém portfoliu

Očekávané výsledky učení